8 familjeve me vështirësi social-ekonomike , bashkë me Drejtuesin Politik të qarkut Elbasan Damian Gjiknuri,
Kjo godinë u rikonstrukturua totalisht nëpërmjet bashkëpunimit me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, duke adaptuar 8️⃣ apartamente sociale me të gjitha kushtet e duhura për familjet që do jetojnë në to.
AlbaniaUSA