Nr Njësia Administrative Administratorët
1 Gostimë Vjollca Bodurri
2 Klos Jetnor Çala
3 Mollas Xhevdet Sade
4 Shalës Viktor Musta
AlbaniaUSA