Nr Njësia Administrative Administratorët
1 Gostimë Gëzim Kadiu
2 Klos Arjan Griba
3 Mollas Edmond Xhufka
4 Shalës Kelmend Tafani
AlbaniaUSA