KLOS PER Konsultimin publik të rradhës, në kuadër të hartimit të buxhetit për vitin 2024 dhe projekt-buxhetin afat mesëm 2024-2026 e zhvilluam në njësinë Klos. Mblodhëm me shumë interes të gjitha diskutimet dhe problematikat e ngritura nga banorët e kësaj njësie, për ti përfshirë ato në projekt.
AlbaniaUSA