1.Autorizim për  transport  kufomash.
2.Kërkesë  për  leje  zhvarrimi.
AlbaniaUSA