Me praninë e administratorëve të Njësive Administrative Mollas e Shalës, të kryepleqve të fshatrave Selitë e Topojan, të departamentit të Zjarrfikëses dhe stafit të Bashkisë Cërrik diskutuam sot për pajisjen me një paketë për përgjigjen e shpejtë ndaj zjarreve në fshatrat me nivel më të madh risku.
Ky takim u mbajt në kuadër të projektit “Fireshield”, IPA CBC – EuropAid/170339/DD/ACT/Mk

 

Project: CROSS BORDER FIRESHIELD

With the presence  of the administrators of Mollas e Shales Administrative Unit, the village leaders of Selite and Topojan villages, the Fire Department and the staff of the Cërrik Municipality, we discussed today the equipment with package for the rapid response to fires in the villages with the highest level of risk.

This meeting was held within in the framework of “Fireshield” project, IPA CBC-EuropAid/170339/DD/ACR/Mk

 

AlbaniaUSA