Takimi I Keshillit Bashkiak dhe Administrates se Bashkise Cerrik me komunitetin Egjiptian dhe Rom per prioritetet e draftit te pare te Programit Buxhetor Afatmesrm 2024-2026 te Bashkise Cerrik, ne sallen e Keshillit Bashkiak, njesia qytet Cerrik, 30 man 2023, me mbeshtetjen e projektit Bashki te Forta.

AlbaniaUSA