1.Kërkesë  për fotokopje  dokumenti arkivor të njësuar me origjinalin.

 

AlbaniaUSA