KLIKO PER TE PARE FAQEN WEB SH.A UJESJELLES KANALIZIME CERRIK

 

1 Grumbullimin dhe shpërndarjen e ujit të pijshëm për banorët e zonave nën administrimin e bashkisë Cërrik
2 Largimin e ujërave të zeza
3 Kryerjen e analizave fiziko-kimike dhe bakteriologjike për ujin e pijshëm
AlbaniaUSA