1.License  dhe certifikate trans. per  trans. udhet. me linje te rregullt qytetese.
2.Certifikate per  transport mallrash  brenda vendit  per  llogari  te vet.
3.Autorizim   per  parkim te rezervuar.
AlbaniaUSA