1.Kërkesë  për  përfitim ndihme financiare në rast  djegie shtëpie, objekte të ndryshme etj. përmbytje, tërmete  rrëshqitje e fatkeqësi të tjera natyrore.
2.Kërkesë për vlerësim të dëmit të shkaktuar nga zjarri, termeti, përmbytjet e fatkeqesi natyrore.
AlbaniaUSA