Z.Andis Salla

CURRICULUM VITAE

Ky është kurikulumi jetësor i publikuar nga kryetari i bashkisë Cërrik.

AlbaniaUSA