Z.Altin Toska

Z.Altin Toska

CURRICULUM VITAE

Ky është kurikulumi jetësor i publikuar nga kryetari i bashkisë Cërrik.

Edukimi

Shkolla e Mesme “Gostimë”, ELBASAN
Diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti Tiranës, merr Titullin“JURIST” Merr titullin “AVOKAT”
Dhoma Kombëtare e Avokatëve të Shqipërisë, Nr. Liçense 4352

Trajnime

CARIZMA & LIDERSHIP UNICO
Centro Linguistico Culturale SAN CLEMENTE, Breshia, Itali (Qendra Kulturore dhe Gjuhësore, e njohur nga Ministria Italiane e Arsimit)
COMMUNICAZIONE EFFICACE UNICO
Centro Linguistico Culturale SAN CLEMENTE, Breshia, Itali (Qendra Kulturore dhe Gjuhësore, e njohur nga Ministria Italiane e Arsimit)

Gjuha ametare: Shqip
Gjuhe te tjera: Italisht

AlbaniaUSA