1. Kërkesë  për  strehim.
2.Kërkesë  për  privatizim banese për objekte të ndërtimeve  para vitit 1991 dhe pallate nga ish nd.komunale dhe enti banesave.
AlbaniaUSA