1.Kërkesë  për  dhënie me qera të aseteve si  ndërtesë, tokë arë, tokë pyll, kullotë, për gurore, shfrytëzim të lëndëve inerte etj.
AlbaniaUSA