Konsultimet publike për projekt buxhetin afatmesëm 2022 – 2024

Takimi I Keshillit Bashkiak dhe Administrates se Bashkise Cerrik me komunitetin Egjiptian dhe Rom per prioritetet e draftit te pare te Programit Buxhetor Afatmesrm 2024-2026 te Bashkise Cerrik, ne sallen e Keshillit Bashkiak, njesia qytet Cerrik, 30 man 2023, me mbeshtetjen e projektit Bashki te Forta.

Takimi i Keshillit Bashkiak Cerrik me Keshillin Rinor Cerrik, date 28.03.2023 per çeshtje te edukimit dhe punesimit te te rinjve.

Takimi u zhvillua ne zbatim te planit te aktiviteteve te Keshillit Bashkiak Cerrik per vitin 2023, me mbeshtetjen e projektit Bashki te Forta.

 

 

Degjesa publike ne qytetin Cerrik

Degjesa publike ne Njesine Administrative Gostime

Degjesa publike ne Njesine Administrative Mollas

Degjesa publike ne Njesine Administrative Klos

AlbaniaUSA