Konsultimet publike për projekt buxhetin afatmesëm 2022 – 2024

Takimi I Keshillit Bashkiak dhe Administrates se Bashkise Cerrik me komunitetin Egjiptian dhe Rom per prioritetet e draftit te pare te Programit Buxhetor Afatmesrm 2024-2026 te Bashkise Cerrik, ne sallen e Keshillit Bashkiak, njesia qytet Cerrik, 30 man 2023, me mbeshtetjen e projektit Bashki te Forta.

Takimi i Keshillit Bashkiak Cerrik me Keshillin Rinor Cerrik, date 28.03.2023 per çeshtje te edukimit dhe punesimit te te rinjve.

Takimi u zhvillua ne zbatim te planit te aktiviteteve te Keshillit Bashkiak Cerrik per vitin 2023, me mbeshtetjen e projektit Bashki te Forta.

 

 

Degjesa publike ne qytetin Cerrik

Degjesa publike ne Njesine Administrative Gostime

Degjesa publike ne Njesine Administrative Mollas

Degjesa publike ne Njesine Administrative Klos

Degjesa publike ne Njesine Administrative Shales

AlbaniaUSA