Nr.KërkesëAnkesëVërejtjeKodi i regjistrimitÇështjaData e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë"Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesaDërgimi për mendim në Komisionin përkatës të KëshillitKaluar në Këshill për shqyrtim (data)Mbështetur nga KëshilliZbatuar nga EkzekutiviPërgjigjia
Kerkesa 1Ndihme FinanciareNdihme FinanciareDt.14.01.2022Keshilli BashkiakDt.25.01.2022Dt.26.01.2022
Kerkesa 2Ndihme FinanciareNdihme FinanciareDT.26.01.2022Keshilli BashkiakDT.15.02.2022DT.24.02.2022
Kerkesa 3Ndihme FinanciareNdihme FinanciareDT.20.12.2021Keshilli BashkiakDT.15.02.2022DT.24.02.2022
Kerkesa 4Ndihme FinanciareNdihme FinanciareDT.10.02.2022Keshilli BashkiakDT.24.03.2022DT.29.03.2022
Kerkesa 5Ndihme FinanciareNdihme FinanciareDT.23.03.2022Keshilli BashkiakDT.24.03.2022DT.29.03.2022
Kerkesa 6Ndihme FinanciareNdihme FinanciareDT.11.04.2022Keshilli BashkiakDT.28.04.2022DT.29.04.2022
Kerkesa 7Ndihme FinanciareNdihme FinanciareDT.26.04.2022Keshilli BashkiakDT.28.04.2022DT.29.04.2022
8
9

    AlbaniaUSA