Qytetarë të Bashkisë Cerrik !

Në këtë direktori ju do te gjeni  formularë ose kërkesa të ndryshme të cilat ju udhëzojnë për dokumentacione të caktuara ne sektore te caktuara ose kerkesa/ankesa te kategorive te ndryshme  të Bashkisë Cerrik ku lehtesisht mund ti shkarkoni dhe ti ridergoni të plotesuara pranë Bashkisë Cerrik nëpërmjet adresës së emailit : [email protected] ose ti dergoni me poste në adresën postare të Bashkisë Cerrik

AlbaniaUSA