Në ditët e nëntorit vazhdojnë nismat për mbështetjen e familjeve në nevojë. Sot ndodhemi në Njesinë Adminstrative Shalës, në familjen e Zamir Licit. Sektori social dhe administrata e bashkisë mundësoi ndihma në paketa ushqimore, lodra për fëmijë dhe tashmë i dha mundësinë fëmijës më të vogël të familjes të ketë një pale syze të reja.

 

AlbaniaUSA