Bashkia Cërrik ka nisur nga fshati Mollas programin e rehabilitimit te rrugeve rurale

Bashkia Cërrik ka nisur nga fshati Mollas programin e rehabilitimit te rrugeve te arave/tokave te mbjella ne territorin e saj administrativ.  Ky program do te vazhdoje  me pas në çdo fshat të të gjitha njësive administrative të Bashkisë Cërrik.

 

Rehabilitimi i rrugëve të arave eshte nje nder prioritete e Bashkise Cerrik per vitin 2024, për tu shërbyer në këtë mënyrë sa më mirë fermerëve dhe për ti dhënë zgjidhje një prej problematikave më kërkuese të bujqësisë.

 

Te gjitha nderhyrjet qe jane duke u ndermarre do te pasqyrohen hap pas hapi edhe permes faqez zyrtare ne FB te Bashksie Cerrik

 

AlbaniaUSA