Përfaqësues të ministrisë Federale për Bashkëpunim dhe Zhvillimit ekonomik Gjerman(BMZ) z. Oel dhe z. Ebken, zhvilluan një vizitë në ambientet e investuara nga qeveria Gjermane 🇩🇪 përmes #GIZ
1️⃣ Ambientet e impiantit të vetëm në Shqipëri 🇦🇱 për kompostimin e mbetjve të gjelbra dhe organike♻️. Ky impant ka kapacitet për trajtimin e rreth 1000 ton mbetje organike në vit.
2️⃣ Stacionin e pompimit të Lumit tashmë i rehabilituar në sajë të mbështetjes së qeverisë Gjermane përmes #GIZ, i cili bën të mundur furnizimin e qytetit të Cërrikut 24h me ujë të pijshëm.
Përmes këtij investimi është
-Përmirësuar efiçenca e energjisë ⚡️
-Përmirësuar kushtet e sigurimit teknik 👷👷
-Garantuar cilësi më e mirë e ujit 🚰✅
DANKE 🇦🇱🤝🇩🇪

 

AlbaniaUSA