Përmirësimi i infrastrukturës bujqësore lehtëson punën e fermerëve. Bashkia Cërrik është e gatshme të furnizojë me ujë në të gjitha pikat e marrjes së ujit për ti ardhur në ndihmë fermerëve dhe për të mbështetur prodhimin bio të zonës.

 1. Kanali Naun Panxhi ✅
  2. KU rezervuari Tregan ✅
  3. Vepra marrjes KU Cartalloz ✅4. Vepra e marrjes KU Sulovë ✅
  5. KU rema Zallit ✅
  6. KU stacioni Shtëpanjë ✅
  Të respektojmë rregullat e shfrytëzimit të ujit në bashkëpunim me fermerët e punonjësit e ujitjes, të paguajmë tarifat përkatëse sepse vetëm kështu do të kemi furnizim sipas nevojave.
  #Stinë_e_Re_në_Bashkinë_Cërrik

 

AlbaniaUSA