Kemi ndërhyrë për pastrimin e kanaleve ujitës dhe rehabilitimin e rrugëve të parcelave të fshatrave. Për proçesin e ujitjes  janë në punë 2 mjete gërmimi të bashkisë. Bashkia Cërrik është duke bërë një punë të vazhdueshme që përmirëson dhe lehtëson aktivitetin e përditshëm të fermerëve.

Kliko në linkun më poshtë për më shumë informacion.

 

https://youtu.be/hIEsPweikpo

 

AlbaniaUSA