Bashkia Cërrik ka inspektuar përfundimin e punimeve në godinën e 8 banesave të reja sociale, dedikuar familjeve në kushte të vështira social-ekonomike. Ndërtimi i banesave sociale në 3 godina të ndryshme në Cërrik, është një nga punët e mira të realizuara nga Bashkia Cërrik për një periudhë të shkurtër kohore.
Përmirësimi i cilësisë së jetës i çdokujt që ndodhet në kushte pamundësie do të jetë gjithmonë prioritet i punës dhe vizionit tonë, ndaj edhe investime në politika të tilla do të vazhdojnë të zhvillohen me përparësi.
AlbaniaUSA