Nisur nga shqetësimi i banorëve për hedhjen e mbeturinave inerte në hapësirat mes lagjeve dhe përreth koshave, bashkia Cërrik ka nisur punën për largimin e tyre. Përmjes mjeteve te motorizuara eshte bërë pastrimi i hapesirave të banimit.
Mbajtja pastër e mjedive te perbashkëta komunitare është tregues i cilësise se jetës por edhe nje nga detyrat funksionale te qeverisjes vendore.
Bashkia Cërrik kërkon vëmëndjen dhe bashkëpunimin e banorëve në eleminimin e këtij fenomeni i cili dëmton kulturen e bashkejetese sne komunitet.  Policia bashkiake do të vendosë masa administrative për shkelësit.

AlbaniaUSA