Vazhdoin  punimet per perfundimin e shtrirrjes se rrjetit te ronovuar energjitik ne fshatrat qe jane nen juridiksionin e saj administrativ.
Energjia eshte një nga problematikat e rëndësishme me te cila perballet komuniteti i banoreve ne fshatin Shtërmen.  OSHEE,  eshte në fazën përfundimtare të vendosjes së lidhjes së re me kabëll ABC. Ky investim do te permiresojne rrjetin elektrik ne kete zone si dhe do te sjelle ndrysime cilesore ne jeten e banoreve

AlbaniaUSA