6 Kolonat e Vetqeverisjes Vendore

Investim në fshatin Qyrkan, Njësia Administrative Klos

Në bashkinë Cërrik vazhdon puna për realizimin e 6 kolonave të vetqeverisjes vendore. Drejt fillimit të punimeve për  projektin e zbatimit me objekt “Rikonstruksion i Rrugës Qyrkan”. Një projekt i cili përmirëson infrastrukturën, rrit sigurinë e qarkullimit rrugor për këmbësorët dhe automjetet.

 

 

                                                

 

AlbaniaUSA