Mirëprita sot me shumë kënaqësi Zv-Shefin e zyrës së Këshillit të Evropës🇪🇺 në Tiranë z. Olsi Dekovi .
Një takim profesional po aq sa edhe miqësor lidhur me përfshirjen e Bashkisë Cërrik në programin e ROMACTED ||, një program i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës, që synon promovimin e qeverisjes së mirë dhe fuqizimit Rom në nivelin vendor.
Në këtë takim konfirmova edhe njëherë angazhimin tim politik dhe administratës vendore të Bashkisë Cërrik për kuptueshmërinë e përfshirjes sociale Rome në nivel vendor , por edhe gadishmërinë institucionale për të bashkëpunar me të gjitha palët e interesit të përfshira në këtë program në interesin më të lartë të këtij komuniteti.

AlbaniaUSA