📍K A M U N A H
Për pak ditë rruga në fshatin Kamunah të njësisë Mollas, shkon drejt finalizimit të sistemimit dhe rregullit të saj. 🚧
Pasi kemi përfunduar ndërhyrjet në rrjetin e ujësjellësit 💧në këtë fshat, është momenti i fazës përfundimtare për asfaltimin e kësaj rruge.
Infrastruktura rrugore në çdo njësi Administrative do të ketë vëmendjen dhe përkushtimin e duhur , për tu përgjigjur në këtë mënyrë kërkesave të banorëve për problemet që ato hasin si mungesë e ndërhyrjeve në këtë sektor.

                                                           

AlbaniaUSA